Đâu mới là keylevel quan trọng ạ?


Như hình bên phải thì keylevel Đỏ hay keylevel Cam, đâu mới là keylevel quan trọng ạ? Cảm ơn mọi người!

2 Lượt thích

Cái đỏ chỉ là KVL của timeframe nhỏ hơn thôi, có lúc giá chỉ test về đấy rồi lên luôn có lúc giá test KVL ở dưới rồi mới đi lên. Dưới là KVL QT nhé.

2 Lượt thích

mình nhớ có video nào của a medio có nói nếu vùng trước là SW thì chỉ tính cái điểm kết thúc chuỗi SW là nơi bắt đầu của con sóng mới , ở hình 2 ( trên cùng TF ) chỗ màu đỏ sẽ là KLQT

1 Lượt thích

Cảm ơn m.n. để mình note lại

2 Lượt thích

Hình 1 , anh medio có 1 bài nói về cái này [Thảo luận] Về keylevel quan trọng và keylevel fake , trường hợp này 2 cái klv đều có thể là klv quan trọng, nên là vào lệnh thứ 2 nếu lệnh đầu sl. Còn hình thứ 2 thì nó đang bị kẹp giữa 2 klv thì tất cả những klv tạo thành trong vùng này đều ko đc coi là klv qt

1 Lượt thích

Klv nơi kết thúc của sóng hồi là klv qtrong, nên là vàng bác ơi

1 Lượt thích

có 1 video a medio vào lệnh trong TH này rồi , mà tìm nãy giờ không ra ,xưa cũng thắc mắc rồi xem video đó xong là thông luôn , giờ ko bít coi lại chỗ nào ,cay

2 Lượt thích
1 Lượt thích

Trong bài học của mình đó bác, ko phải you tube đâu

1 Lượt thích

Nếu trade nhiều bạn sẽ không cần qtam tới đâu là keylvel thật trong trường hợp này, giá đã phá đỉnh cũ nên đáy thâp nhất là KL quan trọng, nhưng lệnh an toàn sẽ theo con sóng hồi mới, khi sóng hồi đảo chiều sẻ nhẩy lên

1 Lượt thích