Có 2 câu hỏi cơ bản cần trợ giúp!

  1. Khi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng đỉnh sau chưa phá thật , thì đáy đỉnh sau có phải là KLQT chưa?

  2. Mình viết trong hình?

Làm phiền mọi người!

1 Lượt thích

Hình trên nếu phá qua KLQT như trong hình thì nó chỉ về (1) vì (1) chính là nơi bắt đầu xu hướng - nó cũng chính là KLQT khung lớn.

Hình 2 - (1) nó là KL fake (xu hướng đó là xu hướng nhỏ → (2) chính là bắt đầu xu hướng - KLQT timeframe lớn) (2) vẫn là KLQT.

[Sổ Tay Trader] Cấu Trúc Thị Trường - Phần 4 Lý thuyết DOW

Bài này nhé bạn ơi.

Cảm ơn Bạn.
Tuy nhiên cái chưa phá thật ấy, nhiều tình huống thấy Ad cũng xem (1) là KLQT rồi ấy?

À. Nếu đó là OB csd đúng và đủ thì phá qua đó → xu hướng đảo chiều. Như vậy sẽ dự đoán đảo chiều sớm → nhiều kèo hơn. Chứ cách vẽ cũ vẫn đúng nhưng chờ xác nhận lâu hơn.

1 Lượt thích

Rất nhiều lần thấy Ad vẽ 1 là KLQT, còn KL fake thì mình cũng nắm được (nếu đỉnh sau không cao hơn, thì xác định luôn (1) là KL fake chắc chắn), nhưng mình để ý nhiều tình huống Ad vẩn xem (1) là KLQT (hay mình hồ đồ nhĩ)?

Mấy kiến thức này thì mới đây Bạn à.

1 Lượt thích

Bạn xuống timeframe nhỏ hơn. Nếu tf nhỏ là phá vỡ thật thì khả năng (1) là KLQT. Còn nếu tf nhỏ hơn không phải phá vỡ thật thì (1) chỉ là KL fake.

TF nhỏ → Xác nhận cho TF lớn.

1 Lượt thích

[Kinh nghiệm] Sử dụng Cấu Trúc Thị Trường (CTTT) và OB - Bài 6 - Vùng đảo chiều xu hướng

1 Lượt thích

Cảm ơn Bạn nhiều nhiều!

1 Lượt thích