Thắc mắc về KLV mới khi xu hướng đảo chiều

1 Lượt thích

ở bài này hình như ad có nói r nè B @tuananhvu

Theo mình là KL1 đó bạn

1 Lượt thích

2 trường hợp khác nhau đó bác.

ủa mh thấy tương tự mà ta khác cái đoạn side way thôi mà

Trường hợp Admin đưa ra là kết thúc con sóng hồi rồi sóng đẩy tiếp tục. Còn trường hợp trên là sóng đẩy KT, xu hướng đả đảo chiều thì xác định KL quan trọng lại từ đầu đó bạn.

2 Lượt thích

T.h này là đảo chiều xu hướng chính rùi mà bác, t.h key level fake là xu hướng vẫn đag tiếp diễn.

2 Lượt thích

Keylevel qtrong là 1 bác nhé. Khi giá phá qua keylevel qtrong của xu hướng giảm thì bỏ phần bên trái đi. Chỉ xét phía xu hướng tăng mới và xác định lại keylevel thôi. Ad cũng có ns nhiều về vde này rùi đó.

1 Lượt thích

à mình nhìn ra rồi cảm ơn @giveupdont@vantinh nha, nhưng mà keylel TH này nó cũng giông TH kia cái đáy tạo cái đỉnh cao nhất!

1 Lượt thích

Quan trọng là cái đáy 2 kia nó đã phá vỡ thật cái đáy trước chưa. Nếu là phá thật thì 1 là klv quan trọng xu hướng tăng mới.

2 Lượt thích