Nhờ các ae chỉ giúp xác định xu hướng vậy có ổn không, mới mất 2%

  1. tại KL có nến đảo chiều
  2. Là hướng hồi không phải xu hướng hồi
  3. vào lệnh lúc thời điểm khung giờ 30m
2 Lượt thích

Bạn xem topic này đã có bạn hỏi về cặp này rồi nhé