Mình xác định KEY QT như thế này có đúng không mọi người

Mình xác định 01 là KEY QT có đúng không ? Mọi người nhận xét giúp mình .

bạn xem bài này anh Medio phân tích biểu đồ bắp còi nhé.