GU 18.09 Một nút thắt mình chưa thể lý giải


Cảm ơn mọi người đã xem :heart::heart::heart:

6 Lượt thích

Lệnh này mình có Review lại rồi này… Bác tham khảo nhé!
https://hoiquan.medio.finance/t/review-gu-eu-xem-highlight-8-9-22/11282?u=vuthailam

3 Lượt thích

Đoạn này giá hồi về vùng fibo của timefame lớn rồi đảo chiều , trường hợp này mình vẫn thỉnh thoảng gặp nhưng ít lắm

2 Lượt thích

hôm trước mình có check lại đúng là vùng fibo

1 Lượt thích

Haha đúng trường hợp của mình luôn, nhưng vẫn chưa hiểu vì sao giá lại tăng khúc đó bác nhỉ

1 Lượt thích


tại sao bạn không cho đây là klv quan trọng nhỉ nếu phá qua đo thì tăng rồi còn gì

1 Lượt thích

Bạn xuống TF M15 kiểm tra là nhận ra. Mình còn cho rằng cả đoạn đó chỉ là sóng tăng, do KL ở trên hồi xấu quá

1 Lượt thích

OK cảm ơn bạn nhé:heart::heart::heart: