Chào mọi người khi trade kết hợp OB thì mình có để ý thấy hai trường hợp về OB chưa sử dụng và OB đã sử dụng

Chào mọi người khi trade kết hợp OB thì mình có để ý thấy hai trường hợp về OB chưa sử dụng và OB đã sử dụng
TH1: Là timefame lớn thì OB đó có vẻ chưa được sử dụng nhưng xuống timefame nhỏ hơn kiểm tra thì nó đã dùng OB đó rồi ( và thường thì mình sẽ cho nó đã dùng rồi và bỏ qua OB đó ).
TH2: Là timefema lớn thì OB đó đã sử dụng rồi nhưng xuống timefame nhỏ hơn kiểm tra thì OB lại chưa được sử dụng ( theo mọi người thì trường hợp này có nên vào lệnh nữa không? ).
Hình ảnh dưới chỉ là ví dụ minh họa cho trường hợp 2


4 Lượt thích

theo mình thì có vào theo M3 nhưng quản lý lệnh theo timefame M3 thui

2 Lượt thích

Okii. Cảm ơn bạn!!!

2 Lượt thích

Trường hợp của bác đây nha

1 Lượt thích

Đối với mình thì nó chưa sử dụng. Nhưng mình thì không gọi những điểm như vậy là OB. OB mà xuất hiện ở những vùng đỉnh và đáy của khung lớn (H1 trở trên), lực đi mạnh, giá dốc thì mình mới cho rằng những chỗ đó có OB. Còn trong quá trình di chuyển giá vô tình tạo ra những OB tự nhiên ở lưng chừng như này thì mình bỏ qua.

4 Lượt thích

Cảm ơn bạn. Hình này mình chỉ lấy ví dụ minh họa thôi

Bạn có thể lấy ví dụ thực tế dc ko bạn ! Tks b nhiều !

1 Lượt thích