Backtest GU ( 02 - 08 - 2021) sai do phương pháp hay xác suất?

xin chào mọi người !


Em xem rất kỹ lệnh này rồi mà không biết sai ở đâu? Mọi người giúp em giải thích sai ở đâu với !
em cảm ơn !

2 Lượt thích

bữa đó mình cũng thua 1 lệnh ở đây

2 Lượt thích

Bạn xem lại bài [Sổ Tay Trader] Cấu Trúc Thị Trường - Phần 2 xem có tìm được điểm giao thoa nào không. Và cái đoạn giá xuống lại nơi bắt đầu của xu hướng tăng (xu hướng hồi) rồi phá là là phá vỡ giả nhé.

4 Lượt thích

dạ vâng, em cảm ơn anh Trung

Đây là cách nhìn của mình về trường hợp của bạn:
Đầu tiên nên xem lại cấu trúc thị trường cho đúng đã bạn:

Sau khi xác định key bên khung vào lệnh m5 rõ thì qua m15 xem thêm: