AD cho mình hỏi?

AD cho mình hỏi chút , mình muốn gia hạn gói 1 năm lên gói trọn đời thì gia hạn như nào??? và muốn xem thời hạn gói 1 năm của mình đến bao giờ hết hạn thì xem ở đâu??? Thanks AD

Đây b

Còn xem thời hạn thì b vào phần tóm tắt bản thân có thì phải

2 Lượt thích

Bạn xem ở phần Account rồi vào phần Membership nhé

1 Lượt thích