Xu hướng hiện tại và xu hướng tổng thể

Nhờ mọi người giúp mình này với ạ. Mình bị loạn khi backtest không biết xác định xu hướng hiện tại hay xu hướng tổng thể.

2 Lượt thích

Ngài Medio đã nói: cượi trên con sóng nhỏ.
Nên cứ XH gần nhất với mình, hiện tại để trade thôi Bạn.
Theo mình:
Xét XH tổng thể khi:

  • Khi XH tổng thể còn có thể đi tiếp, thì cần lưu ý;
  • XH gần nhất, XH nhỏ không có đảo chiều; đã về KL XH lớn…

    Xét XH nhỏ khi:
  • XH lớn đã chạm Cản có thể đảo chiều;
  • XH nhỏ có đảo chiều và còn có thể đi tiếp;

    Nhưng luôn cưỡi trên con sóng nhỏ.
2 Lượt thích

Cái này bạn mới nên đang bị bỡ ngỡ thôi. Một thời gian nữa bạn sẽ hiểu hơn nhưng mong comment này sẽ giải đáp phần nào đó giúp bạn.

Bắt đầu nhé

Miễn là bạn tìm được cơ sở, lý do để bạn có thể mua hoặc bán thì đều có thể mua bán được hết. Mình thử nói cơ sở để có thể bán tại trường hợp này nhé

Cơ sở để bán.

Cái này dễ nhưng mới đầu phải ngẫm nghĩ 1 thời gian đấy.

Cơ sở để mua

Bạn có thể tập chỉ nhìn trên 1 khung duy nhất rồi hình dung khung lớn khung nhỏ nó chạy như nào chứ không nên chuyển timeframe. Hình dung trong đầu và hiểu rồi thì mới chuyển timeframe để kiểm tra. Làm vậy nó dễ hình dung hơn.

13 Lượt thích