Xtb không cung cấp tài khoản pro

Xin chào mọi người em có gửi email xin xtb mở tài khoản pro xtb bảo không còn cung cấp tài khoản pro nữa vậy e có 1 thắc mắc a @Medio và mọi người trade sàn xtb cũng dùng tài khoản standard thôi hả?

1 Lượt thích

XTB dừng cấp lâu rồi bạn ơi. Bạn dùng Exness ý nhé.

1 Lượt thích