XTB dừng nhận mở tài khoản Pro cho anh em Hội Quán

Trước đây mình có thông báo là anh em dùng XTB chưa có tài khoản Pro (do XTB đã dừng cho đăng ký) có thể email cho XTB để họ tạo tài khoản Pro cho riêng anh em trong Hội Quán.
Hiện tại mới có thông báo mới từ XTB dừng nhận hỗ trợ anh em mở tài khoản Pro cho đến khi có thông báo khác nhé.
Mình thông báo lại để anh em được rõ.

7 Lượt thích

may quá e mở thành công rồi. giao diện thân thiện dễ dùng.

tiếc quá em chưa kịp mở