"XIN LINK NHẠC"

e hôm trước có nghe 2 link nhạc của anh medio trong hội quán anh chia sẻ. video mới nhất trong góc uống trà của anh medio cùng dùng nhạc đó. mong ad cho e lại 2 link để e ngồi vừa học vừa chill.

1 Lượt thích

Đây nhé bạn

Tired - Outdoors

Beach Night

Mà ở video nào thì ở dưới mô tả mình đều lại link nhạc mà
.

1 Lượt thích

e không để ý ah. cảm ơn ad ah. nghe 2 bài chill lắm luôn. chỗ làm việc của e cũng hơn ôn nên cần phải có nhạc để nghe.

1 Lượt thích