Xin hỏi giá có khả năng hồi về đâu

xin hỏi ae về trường hợp này ạ

3 Lượt thích

K ai có thể biết được hồi về đâu bạn à

1 Lượt thích

Nguyên tắc thì cứ vào lệnh timefram nào thì SL và TP timefram đó bạn. Còn muốn ăn sóng dài phải dời SL thông mình.

2 Lượt thích

vâng.c ơn b slight_smile:

giá sẽ hồi về điểm giá đảo chiều.kakkk

Theo ý kiến của mình
Nếu giá chạy như đường màu vàng thì khả năng cao là giá sẽ về Key M15
Nếu giá chạy như đường màu xanh thì khả năng cao giá về Key H1
Nếu đỉnh đáy H1 đi một mạch tạo ra đường màu xanh và M15 giá tạo đỉnh đáy bên trong H1 như đường màu vàng thì khả năng cao giá về H1
Như video mới nhất của Medio bạn để ý anh Medio có nói chỗ này là giá đi xa hơn thì có khả năng là giá quay về đỉnh cũ còn giá đi một tý quay lại thì khả năng cao giá quay về KQT

3 Lượt thích

Đặt 3 cái cảnh báo ở 3 điểm bạn thấy có khả năng hồi về. Đợi giá hồi về quan sát xem có tiếp diễn xu hướng không. An toàn thì sl sau đáy H1 vào lệnh tại đáy m15. Thân!

2 Lượt thích

Giá có thể hồi về 1 trong 4 đường mầu vàng đó :joy::joy::joy:.

1 Lượt thích

Theo mình thì giá vượt qua đỉnh cũ H1 không xa thì k vào lệnh tại đỉnh cũ H1.
Nếu mình nhìn khung thời gian lớn thấy giá khả năng cao còn đi lên. thì mình sẽ đặt lệnh limit tại Key QT M15, SL sau key H1. Tuy nhiên, còn phụ thuộc tình hình thực tế nếu khoảng cách SL xa quá thì lại khác.

1 Lượt thích

người mới thì cứ rõ ràng như ban ngày mà trade bạn ơi, khó bỏ qua, nhìn bạn vẽ thế kia mình ko biết đồ thị tn, chứ mình là bỏ luôn ko trade, đúng câu thần chú của bạn Trung

1 Lượt thích