Xđ keyleve đúng chưa


ANH EM CHO E HỎI TH NÀY KEY LÀ 1 HAY 2 Ạ. E CÁM ƠN

Keylevel post chung vào bài Tổng hợp về Keylevel. Không tạo topic mới để tránh loãng Hội Quán