Xác định keylvqt

Mn cho em ý kiến nếu trường hợp ntn đâu là keyqt trong trường hợp này ạ.

3 Lượt thích

Với những gì mình hiểu và theo Video mới nhất của Medio trên YT thì klqt như này: