Vùng đảo chiều khi KLQT không có OB csd

Chào mọi người, nhờ mọi người chỉ giúp mình phần này.
Trước giờ mình trade thì áp dụng 1 là vùng đảo chiều thì nó vẫn tốt, nhưng theo mọi người vùng 2 có phải vùng đảo chiều không?


Ví dụ:

Cám ơn mọi người!


em thường lấy ntn

2 Lượt thích

Thanks em :smiley: đủ 20 ký tự

Với cá nhân mh:

  • 2 là vùng đảo chiều khi xét ở khung nhỏ.

  • 1 là vùng đảo chiều nếu xét ở khung lớn.

  • Cả 2 trường hợp đều đợi xác nhận cho an toàn ạ.

2 Lượt thích