USD/CHF ngày mùng 8/6/2022

Lệnh này học anh medio khi không có OB chưa sử dụng tại key quan trọng mà vẫn muốn vào lệnh thì nhìn sang bên trái ít nhất đặt sau vùng giá OB bên dưới


5 Lượt thích