US 30 theo SGK? mọi người cho mình ý kiến nhé. cảm ơn mọi người

thời điểm mình đang review lệnh này thì R/R đã được 2/1 nên mình đã chốt 1 nửa, nửa còn lại thì SL đã về hòa và TP thì về tận đỉnh cũ của ngày, vì mình đã có lệnh đồng pha các xu hướng nên thử gồng xem sao