Trader dốt nên cần khoe


3 Lượt thích

Ví dụ bác dự đoán xu hướng tăng tiếp có đúng thì e thấy điểm bác mua không là gì không có OB , cũng không phải KLQT nên dễ bị SL ngay

Trường hợp này theo view em thì nó đâm lên, test OB có IB bên trên, nên vẫn có thể coi là chưa phá KLQT. Nhưng mà, ở KLQT lại có OB CSD mà nó lại đâm qua. Lưu lại theo dõi thêm bác ạ

1 Lượt thích

Ngày bảo nhiêu đây bạn

2 Lượt thích

Lệnh 2 thì mình nghĩ như này :


OB ở klqt khác mà ở kl fake nó khác và ở kl fake nếu giá phá qua thì vẫn chưa dự đoán sớm nó phá được nhỉ??

3 Lượt thích

Tại mình hơi tâm lý vì xem biểu đồ nhiều. Hic.

Sau có lẽ chờ nó đi thêm 1 đoạn nữa cho chắc chắn là phá hay chưa

Ngày 13/6 bạn ah. Lệnh tối qua luôn ah

Cảm ơn bạn. Bạn giải thích cũng rất rõ ràng.

2 Lượt thích