Tổng hợp các bài viết về ALL IN ONE KEYLEVEL

 • Mình sẽ viết dần các bài viết và trỏ links về đây để các bạn dễ theo dõi ^^ ! ( Các bạn dùng tool cần mình ưu tiên viết về vấn đề nào cứ góp ý , mình sẽ sớm viết về vấn đề các bạn cần trước ^^ )
 • Danh sách dự kiến là tạm thời , có thể thay đổi khi mình viết bài .

Phần A : Hướng dẫn sử dụng Tool ALL IN ONE KEYLEVEL .

 1. Giới Thiệu - Share Tool Miễn Phí đủ dùng trade 1~3 cặp bất kỳ ..

 2. Điều cần biết về R:R , Pull-Bear và các vùng chiến sự (war zone ). [comming soon]

 3. Cạm bẫy thị trường mang tên Fake_Break và Vùng đắn đo Sideway ( nén giá ). [comming soon]

 4. Trendline pullback và cách dùng Trendline pullback kết hợp keylevel.[comming soon]

 5. Cài đặt để vẽ Keylevel từ điểm bắt đầu theo ý mình ( trong TH tự xác định chính xác dc Keylevel bắt đầu trong lịch sử ). [comming soon]

 6. Cách chỉnh Extrapip và các tỉ lệ rate chính xác. [comming soon]

Phần B : Các bài viết Trao đổi Trade cùng ALL IN ONE KEYLEVEL.

//— Loạt bài căn bản :

 1. [ALL IN ONE- bài cơ bản 1 ] Dùng timeframe chart hiện tại để vào lệnh . [comming soon]
 2. [ALL IN ONE- bài cơ bản 2 ] Dùng timeframe chart hiện tại + 2timeframe Subchart để vào lệnh . [comming soon]
 3. [ALL IN ONE- bài cơ bản 3 ] Kết hợp Signal EPM để vào lệnh .[comming soon]

//— Loạt bài nâng cao :

 1. [ALL IN ONE- nâng cao 1] Kết hợp các đường EMA , Signal EPM , RSI , vùng sideway Break để vào lệnh . [comming soon]
 2. [ALL IN ONE- nâng cao 1] Kết hợp Trendline pullback để vào lệnh . [comming soon]
8 Lượt thích

Bạn không tạo Topic mới về tool nữa để tránh loãng. Các bài viết bạn viết ở phần comment trong bài viết rồi trỏ link về các comment đấy nhé.

2 Lượt thích