Tìm đồng môn backtest

Mình backtest GU 1 tuần, vả market 23R. Vào thực chiến, bị nó vả lại không trật phát nào.:joy:
Có bác nào như vậy không ạ?

5 Lượt thích

Mình cả backtest lẫn thực chiến đều bị vả sml.hahaha

mình thích thực chiến hơn vì trong quá trình thực chiến sẽ có cảm xúc, có kỷ luật và kiên nhẫn hay ko mới bộc lộ được, mình cũng có nhiều thời gian để suy nghĩ, đánh giá hơn.

nếu tâm lý ở backtest mang được y nguyên khi thực chiến thì anh chị em đã lên được mức thượng thừa của trader và rời vào 5% số người thành công :laughing: :laughing: :laughing:

Mình đang backtest cũng bị vả liên tục đây ạ :frowning: . Bác theo phương pháp của anh Trung lâu chưa ạ. Bác có nhã hứng học chung với trao đổi ko ạ

Back test với mình chỉ để tự tin vào phương pháp thôi chứ thực hành cứ làm tài khoản cent để cảm nhận

Mình chỉ dám nạp mỗi tuần 10$ để trây lấy kn thôi. Tiền tươi cho biết cảm giác :))

Không biết sao mình thực chiến lại cảm thấy tốt hơn là backtest. Chắc lúc thực chiến chịu khó chuyển nhiều TF hơn lúc backtest.

1 Lượt thích