Tìm điểm vào lệnh

Em có thắc mắc về cách vào lệnh như hình dưới đây. Mong được anh @Medio và các anh chị khác chỉ giáo giúp em với ạ