Thua cặp đầu tiên chơi

![buoonf|690x446](upload://nWElJWsBDrgsHk8HCdQxqwT4XnL.jpeg)

Ở khung m15 e ko nhìn dc phá vỡ giả e thấy ở H4 nên buy sớm quá :frowning: lệnh này e sai chỗ nào vậy mn.,


M15

Bác sai ở xác suất bác ạ :face_with_thermometer: :face_with_thermometer: :face_with_thermometer: trời nóng thế nị

Mà bác xác định đúng keylv M15 chưa nhỉ, thấy cứ sao sao ấy

lúc e vẽ là lâu rồi bác ơi hình như lúc ấy có 1 cấy nến xanh rồi thôi

GBPCAD qua cách nhìn nhận của mình (Mình x/đ qua đa khung thời gian)
D1:

=> Giá đang phản ứng tại Fibo 0.5 - 0.618
H4:

=> Giá hồi về lại đỉnh cũ H4 và Fibo 0.5 - 0.618 (khung H4)
=> Có 2 cách đặt SL tại điểm vào lệnh phía trên của bạn (Vì bạn xác định qua khung H4)
Lệnh (1):

  • Điểm vào lệnh của bạn phải bắt buộc đặt dưới Đỉnh cũ và Fibo 0.5 - 0.618 (H4)
    Lênh (2):
  • Điểm vào lệnh của bạn phải bắt buộc đặt dưới Keylevel quan trọng - H4
1 Lượt thích

bạn chơi khung D với H4 à