Thông não giúp em với ạ?

Giá đã phá keylevel xu hướng tăng thành xu hướng giảm,
nhưng giá lại phá keylevel xu hướng giảm
xin các ae chỉ giúp ạ!
thank!
12|690x387


giá vẫn giảm mà b . giá hồi về KL chưa phá rõ ràng qua KL giảm

theo mình là như này nhé.
đây hoàn toàn là ý kiến chủ quan mang tính cá nhân của mình. nên bạn xem xét nhé mình chỉ dự đoán không chắc chắn điều gì cả.

2 Lượt thích

thank ak, e xem thêm