Thảo luận xác định sóng hồi hoặc xu hướng kết thúc

Kinh mong các bạn chỉ bảo kinh nghiệm về xác đinh xu hướng hoặc sóng hồi kết thúc

  1. Các bạn có báo giờ vào cáo lệnh limit mà dính SL cả hai trường hợp trên không?
  2. Chỉa sẻ các kinh nghiệm của các bạn trong vấn đề này như thế nào

1 Lượt thích

theo m nếu xác định đúng thì lệnh 2 tỉ lệ win khá cao
lệnh 1 giá đã chạm key lớn rồi, nên đợi xác nhận khung nhỏ thì hay hơn

Trường hợp như này bạn nên cho chart cụ thể để chúng ta cùng phân tích kỹ hơn. Còn sóng nó đi thẳng tắp thế này thì ít những phân tịch cụ thể hơn.

1 Lượt thích

Trường hợp này bạn vẽ đường thẳng như thế làm sao nêu quan điểm hay góc nhìn được chứ,

Trường hợp này bạn phải có biểu đồ cụ thể thì sẽ tốt hơn. Vì khi xét 3 tf thì khoảng KL H4 là lớn nhất sẽ rất rộng. Không biết là nó chạm hay chưa chạm , phá thật hay phá giả để xét được đường đi tiếp theo của giá