Tham gia thử thách để nhận Challenge Free

Hiện tại hàng tháng các quỹ đều tổ chức các cuộc thi có giải thưởng là tiền mặt và Chalenge Free. Mọi người đăng ký tham gia để kiếm giải nhé.
Không biết hết tháng còn giữ được top2 không :slight_smile:

8 Lượt thích