Thắc trong quá trình xem khóa học của Medio

Ở phần cấu trúc thị trường bài 8.1 phút 3:26
Ad coi đó là KLV quan trọng và giá đảo chiều. Nhưng ở Video KLV fake thì ad gọi đó là KLV Fake. E không biết sự khác biệt của 2 trường hợp đó là gì ad ạ? Ad có thể gthich giúp em được k ạ?