Thắc mắc video 9.1 trong khóa học


Trong video thi ad có nói là giá đã phá qua klv quan trọng của xu hướng giảm, xu hướng hiện tại đã đảo chiều thành tăng,
Em chỉ có một thắc mắc nhỏ là trước đó nó có cái râu nên dài, nếu vào TF nhỏ thì nó lại là phá giả lần đầu tiên…
Vậy phá thật giả nên làm ntn cho chuẩn để nhận biết ạ…

4 Lượt thích

cây đầu phá nhưng có râu dài là phá giả . a trung có nói nếu cây tiếp theo sau cây phá đầu tiên mà giá hồi thấp hơn nhiều so với cây phá thì là phá thật , cây thứ 3 càng xác nhận là đã phá - góc nhìn của mk

1 Lượt thích