Thắc mắc về vẽ đường giá trong quá trình xem video của ad

Ở bài 8.11 ad có bảo đây là cách vẽ đúng


và đây là cách vẽ sai.

vậy nếu giá di chuyển đúng như cách e vẽ đường giá thì vẽ như vậy là đúng phải không ạ?

1 Lượt thích

Với mình là đúng. Cách mình vẽ là mình vẽ trên khung lớn thì nó như vậy. Còn bạn vẽ tất cả trên khung nhỏ hơn thì nó như vậy

1 Lượt thích