Thắc mắc về master class bài 8

Hi,

Cho mình hỏi là ở đoạn này, ad lại nhận định ràng đây KL của xu hướng tăng :thinking:. Mình thấy giá vẫn chưa phá khỏi cái râu bên trái.

Và ở đoạn này giá chưa phá KL của cái xu hướng tăng mà ad vẫn vào lệnh bán nhỉ :thinking:

Thanks :bowing_man:

Ở ảnh dưới m nghĩ vào lệnh là nhìn vào tf 30 có mô hình nến đảo chiều tại KLQT giảm đúng hơn, ad chỉ vào tf nhỏ để giải thích thôi.

Mình update hình r bạn. 2 câu hỏi cho 2 bài.

Hình số 2, giá chạm KeyLevel khung lớn, xuống khung nhỏ, giá thất bại trong việc tạo mô hình 2 đáy nên vào lệnh bán bạn ạ

1 Lượt thích

Bạn xem lại và nghe thật kĩ nhé.
ad đang đánh theo xu hướng tiếp diễn, giá “hồi” về KVL QT sau đó hình thành cấu trúc giảm, nơi xuất phát là KVL QT nên khi phá cấu trúc ở xu hướng hồi thì ad vào lệnh

1 Lượt thích

Oh, thanks mọi người. Sau khi xem kĩ lại thì mình đã thông suốt :sweat_smile: