Thắc mắc về klvqt

Trong video này của a Trung đoạn 9p30s tới 9p50s a Trung kẻ được cái klvqt của m15 mà e nhìn mãi vẫn ko hiểu tại sao đó lại là klvqt mong a Trung với anh em trong hội quán giải thích giúp e :smiling_face_with_tear:

1 Lượt thích

Nó là KL fake đó bạn.

3 Lượt thích