Thắc mắc về KLQT cần Anh em trợ giúp

Một thắc mắc mà mình cứ lăn tăn và gặp nhiều khi trade!
Nhờ Anh em trong hội quán và Anh @Medio giải đáp giúp cho em thắc mắc này.

Bản chất của KLQT giảm là nơi có lực bán mạnh cuối cùng đẩy giá mạnh và dứt khoát khỏi đáy cũ
Trong trường hợp mình nhìn trực quan thấy được nó phá đáy cũ dứt khoát thì cho đó là KLQT
Còn KLQT KHÔNG CÓ OBCSD thì mình cho rằng cái đỉnh phía sau KLQT là điểm đảo chiều .
Góc nhìn cá nhân bạn tham khảo

2 Lượt thích

Cảm ơn bạn! mình sẽ back test xem sao