Thắc mắc về KeyLevel xu hướng hồi và KeyLevel Quan trọng xu hướng chính

Em xin nhờ ace giải đáp hộ về KeyLevel xu hướng hồi và KeyLevel Quan trọng xu hướng chính với ạ.
Theo những gì em xem kỹ lại thì em phân biệt và xét như sau có chính xác chưa.

  • Trong xu hướng chính (tăng/ giảm) thì KLVQT 1 là KLVQT của xu hướng chính. Nếu giá phá qua đây thì xu hướng có thể đảo chiều.
  • Giá không phá qua KLVQT 1 mà tạo 1 xu hướng hồi, thì xét KLV 4 xu hướng hồi ( đây chỉ là 1 KLV bình thường không phải quá cứng nhắc như KLVQT). Giá phá qua KLV 4 thì có thể xu hướng hồi kết thúc, KLVQT của xu hướng tiếp diễn là KLVQT 3 nếu giá phá qua đây thì xu hướng đảo chiều.
  • Nếu giá xuất hiện retest thành công hoặc cấu trúc đỉnh đáy rõ ràng thì ta có thể xác nhận xu hướng hồi chính thức kết thúc.
  • KLVQT của xu hướng tiếp diễn bây giờ là KLVQT 2
    Đây là phần khiến em bối rối mấy hôm nay vẫn chưa xác định rõ ràng được. Mong ace phản hồi, hỗ trợ em. Em xin cảm ơn!

Em xin bổ sung thêm sau khi nhận phản hồi

  • KLVQT 2 được coi là KLVQT của xu hướng chính khi và chỉ khi giá phá qua đỉnh/đáy cũ của xu hướng chính
  • Tại trường hợp Downtrend, nếu giá đã phá qua đáy thấp nhất thì (2) mới được phép xem là KeyLevel Quan trọng thay thế cho (1) bạn nhé
  • Tại trường hợp Xu hướng tiếp diễn thi KeyLevel Quan trọng (1) được dời lên (2) khi giá được được đỉnh của đáy (1).
3 Lượt thích

9 cmn xác luôn bạn ối
Nếu đi theo xh nhỏ đố thì TP xuống đáy gần nhất

Nếu giá phá qua đáy r thì lên TF to hơn 1 bậc tìm klv mà đặt tp nha

GIÁ PHÁ QUA ĐÁY NHƯ HÌNH CỦA BẠN THÌ 2 LÀ KQT CỦA TF ĐÓ LUÔN R.

3 Lượt thích