Thắc mắc về cách quản lý lệnh?

Lệnh này em quản lý dựa trên tư duy bài 4 cttt và ob. sau khi giá chạm điểm đặt lệnh và bật lên thì em có xuống khung nhỏ hơn để xem ob đó còn bóp dc ko, do ko thể bóp nhỏ dc nữa nên khi giá bật lên thì em dời SL lên đường màu trắng( trong hình). Lý do vì nếu phe mua thắng thì ko còn lý do gì giá phá đường màu trắng đi xuống. mong anh medio và mn giải thích giúp em sai chỗ nào với ạ, do em hiểu sai hay do dời SL sớm quá ạ???