Thắc mắc vào lệnh ở KL

A Trung cho em hỏi.
Ở bài 8.15.
Nếu e gặp TH đó nhìn ở TF M15,M5 thấy là sóng hồi đẹp,momentun nến giảm,nến đảo chiều mạnh nếu mà k đặt lệnh limit mà đợi xác nhận thỳ cũng sẽ bị SL luôn tắc lự mà k kịp dời SL.

Hoặc nhiều trường hợp khác. VD bài 9.1


A kiểm tra M30,M15 đều là sóng,xuất hiện mô hình đến đảo chiều ở KL lên a vào lệnh và TP.
E thắc mắc có khi nào a vào lệnh dưới và cũng bị SL giống lệnh trên không?. Hay lệnh dưới a cũng vào tận M1 check giá phá qua KLQT M1 giảm rồi mới Buy.

Khi thấy M30,M15,M5 là sóng đẹp,xuất hiện nến đảo chiều đẹp nhưng vào M1 lại là xh thỳ lên tin cái nào ạ.

Ở đầu video 8.15 ad có nói nuôn tỷ lệ dính sl ngay là 45% đó.