Thắc mắc phá vỡ giả có nhiều nến đóng sau keylevel

Mình có ghi nhận lại 2 trường hợp như thế này, mời ACE vào trao đổi

Trường hợp 1:

Giá phá qua keylevel quan trọng khung H1 tuy nhiên lại đi lên ngay sau đó và sideway tại vùng dưới keylevel thì đó đã là phá chưa?

Mình có xuống timeframe 30p xem thử thì nó thể 1 này

Trường hợp 2:

ở khung 15p tạo phá vỡ giả

tuy nhiên khi xem xét khung 5p thì lại phá rất đẹp. Vậy giá đã phá keylevel hay chưa?

Mong các bác chỉ giáo thêm. thank you so much

theo m th1 là phá giả 2 là phá thật

1 Lượt thích

Trường hợp 1 thì không phải bàn. Còn trường hợp 2 ở tf15 mình nghĩ nó phá rồi

1 Lượt thích

Theo mình, TH 2 bạn xem thêm ở time frame m30 xem lực nến như thế nào nữa, giống như những gì a Trung chia sẻ, để khẳng định là đã phá hay chưa.
P/s: ở time frame m5 thực ra phá chưa đẹp lắm, vì cây nến thứ 2 phá xuống vẫn nằm lọt trong cây đầu tiên, cây thứ 3 thì phá xuống 1 chút xíu

2 Lượt thích

Xét phá vỡ giả thì theo quy tắc chuẩn là 2 nến liên tục đóng dưới. Bạn xem 3 TF. Ví dụ xét phá vỡ giả M15 thì xem Tf nhỏ là TF M5, TF lớn M30. Ví dụ 2/3 cái là giả thì có thể coi là phá giả.
Cả 2 TH này đều là phá vỡ giả.

Mình phân tích TF M5

5 Lượt thích

Khi nghi ngờ thì hãy đợi xác nhận rồi đi theo con sóng nhỏ.

2 Lượt thích