Thắc mắc nên TP về đâu

1 Lượt thích

Lệnh này đang chạy, nếu trả lời cho bạn không biết có phạm luật không. Tốt nhất bạn cứ vào lệnh trên biểu đồ đợi giá chạy xong, sau đó ngồi phân tích, nếu chưa hiểu thì đem lên cho mọi người cùng mổ xẻ.

1 Lượt thích

Bác tìm xem Keylv qt H1 tăng gần nhất là đâu đã

1 Lượt thích

Lệnh đang chạy nhé