Thắc mắc lệnh UJ ngày 24/3/2023

Góc nhìn và quá trình mình phân tích như hình bên dưới. Không biết sai ở đâu mong a e trong Hội quán đưa ra góc nhìn để cùng hoàn thiện hơn.

1 Lượt thích

Đoạn này e xác định cấu trúc thị trường khác bác

Nhưng mà vẫn bị sl cái lệnh 2 giống bác, lúc đó e cũng nghĩ nó xuống luôn r, cũng thấy OBCSD giống bác nhưng nhìn kỹ lại hình như giá chạm IMB của nó xong phản ứng mạnh xuống nên thôi

Đoạn này khung lớn thì mình không thấy cơ hội để mua bán, nhưng ở khung 15 phút lại có cơ hội mua đẹp, có xác nhận để mua lên


Chỗ đó cũng trùng với lệnh thứ 3 bạn vào