Review USD CHF ngày 14/9/2022

Vì trade một mình buồn quá nên mình hay up các lệnh mình vào. ae có gì đóng góp cho mình với nhé3 Lượt thích