Review lệnh EUR/USD 28/5 Liệu mình có xác định sai?

Lệnh này mình xin hỏi các cao nhân, mình vẽ khối OBCSD ở KLQT kia có đúng ko, hay bị vẽ sai sót ở đâu, khi vào lệnh này mình rất tự tin vì nó đúng cả H1 và M15 nhưng cuối cùng lại bị SL vô cùng đáng tiếc, do mình sai hay do xác suất?

2 Lượt thích

Sao bạn lại hỏi thế mình không hiểu lắm. Ở đây mình thấy có 2 cái: thứ nhất cái OB bạn vẽ là của TF nhỏ hơn. Thứ 2 nếu bạn vẽ đúng thì nó vẫn có thể SL và đi về nơi bắt đầu XH mà bạn?

2 Lượt thích