Review lệnh au ngày 30/5/2022

Cảm ơn medio. Từ ngày biết OB vào lệnh tư tin hẳn vì biết sẽ có cơ hội quản lý lệnh.

2 Lượt thích

ùi hay ấy bạn, mà OB nằm gần sát BOS vẫn được tính luôn hả bạn ?

Mình thấy anh medio bảo có cả ob gần đinh cũ hoặc key mà. Nên mình nghĩ nó nằm gần đỉnh cũ rồi bos cũng tính

1 Lượt thích