Review LỆNH 10r và CÁI KẾT |GBP/USD 20/6

Phương pháp mình sử dụng là SMC nha mọi người. Trong thị trường thì sẽ có nhiều phương pháp giao dịch khác nhau. Mình chỉ review lại cách mình giao dịch, không hề nói sâu về phương pháp nào hiệu quả và làm fomo mọi người. Mong mọi người nhìn nhận với góc nhìn tích cực!
Xem Video Review lệnh tại đây