RECAP Vào Lệnh theo PP SMC

Xem tại đây
Mục đích mình làm vẫn là chia sẻ cách vào lệnh.
Không có phương pháp tốt nhất, chỉ có phù hợp nhất !

1 Lượt thích

Em đã học theo anh và đã làm được như vậy. Kaka

1 Lượt thích

tuyệt vời em !
hy vọng anh sẽ góp 1 phần vào con đường thành công trong nghề trading của em.

2 Lượt thích