Rất tâm huyết làm 1 bài chia sẻ lệnh mà cực kì bực mình

  • hì hục làm 1 bài chia sẻ, viết các kiểu xong khi đăng lên, nào là chỉ được đăng 1 ảnh, nào là chỉ được chia sẻ 1 liên kết. thế thì sao mà chia sẻ được hết ý. mong a medio khắc phục lỗi này
4 Lượt thích

Đây là chế độ tin cậy để kiểm soát spam ở forum mới. Tạm thời em đọc vài bài, comment vài topic tài khoản sẽ được tăng cấp và đăng nhiều ảnh nhé. Vì anh không backup được từ forum cũ sang nên nó sẽ tính tất cả đều là người mới.

6 Lượt thích

vâng a ơi …