Phân tích lệnh EJ và XAU/USD ngày 29/09 tìm lỗi sai mọi người cho ý kiến... Tự cảnh tỉnh bản thân cho nhớ

Vẫn cùng 1 lò

 • H1 xác định xu hướng tìm chốt, phá chốt trước mà chưa đến chốt tiếp theo thì vào lệnh
 • M15, M30, m5 xác định keylvel để vào lệnh
  LỆNH THỨ 4 BUY EJ
 1. EJ xu hướng vẫn còn tăng, giá chạm điểm m nghĩ nó là chốt nhưng m vẫn theo nhận định là giá sẽ lên tiếp


  Theo m thị trường đi như vậy và xem M15 để xem
  Thấy keylvel là xác nhận hôm qua xuýt vào 1 lệnh
 2. Giờ giá đang hồi và nhận định m giá vẫn tăng (Rồi nạ) và m cũng nhận ra 3 điều xấu
 • Giá chạm 1 vùng m coi là không quá cứng và không phá được, đáng lẽ m phải thấy điềm xấu này mới đúng
 • Giá nếu hồi xuống keylvel thì là lần chạm thứ 2, lần thứ 1 khi nào cũng thích thú sướng, lần 2 thì CẬN THẬN và m lại bất chấp
 • Khi giá sắp chạm điểm cào lệnh momentum giảm mạnh hơn rất nhiều so với tăng và m cũng bất chấp
  KIỂU YÊU RỒI MÙ QUÁNG Í
 1. Kết quả

  THẾ LÀ SL
  KINH NGHIỆM RÚT RA.
 • Giá đi 1 đoạn dài dài rồi (xu hướng tăng này ở H1 đi khá xa rồi) và giá chạm 1 vùng chốt chặn (kiểu chốt covid í) mà ko phá đước và hồi thì nên chờ xác nhận
 • Lần 1 khi mô cũng sướng, lần 2 thì phải xem lại cận thận
 • Sau khi đặt lệnh phải chú ý lệnh xem momentum hoặc đặt 1 cảnh bảo trước điểm vào lệnh khoảng vài pip (m thì chọn 5 pip vì sl của m có 10 pip và m đánh M15)
  LỆNH THỨ 5: XAUUSD (Không có gì để nói)
 1. Giá giảm, phá chốt đẹp, dự đoán giá đi đến chốt tiếp theo

  Phá rõ rồi nhỉ (M15)
 2. Tìm keylvel mà sell thôi
  Xem 2 khung M15 M5, xem luôn M30 cho chuẩn bài


 3. Kết quả suýt TOANG mục tiêu 1700 nhưng chốt non 3R thôi

Lệnh 6: 30/09 tiếp tục lại là con vàng XAUUSD
Lệnh kia TP rồi

 1. Hiện tại vẫn giữ nhận định giá sẽ về 1700, giá phá qua key của xu hướng hồi giá phá luôn cả vùng đáy cũ
 2. Xác nhận xu hướng giảm tiếp tục, khi đó m vào 2 lệnh
  2.1 Key quan trọng
  2.2 Fibo 0.5 sl Fobo 0.618 hoặc có đỉnh đáy nào đó

  Note: M hay vào ở keylvel nhưng nếu chờ xác nhận thì m có thể đánh ở fibo 0.5
 3. Kết quả thôi
 4. Và sau đó

  BẢO CÓ CAY KHÔNG CAY CHỨ CAY HƠN LÀ LỆNH TIẾP SONG SONG VỚI NÓ

Lệnh 7: UJ

 1. Xu hướng tăng, tạo keylvel đẹp giá chưa chạm mục tiêu,
 2. M15 m5 tạo key đẹp rồi vào lệnh thôi

 3. Giá vào lệnh rồi đi lênh điểm dời SL
 4. Kết quả cũng không khác là bao

  VẪN ENTRY CÓ VẺ CAY CÚ CHẤP NHẬN
4 Lượt thích

EJ của bạn đã chạm keylv qt D giảm rồi ấy.
Còn Vàng mình nghĩ là đẹp, ko có gì băn khoăn cả :upside_down_face: :upside_down_face: :upside_down_face:

1 Lượt thích

Lệnh này m sai nhiều đều, chỉ đăng lên tự cảnh tỉnh bản thân thôi. M đánh h1 m15 theo kiểu chốt chặn thôi (cách hiểu và nói khác với medio chút cìn cơ hản cùng lò). Phá chốt này đến chốt kia. Lệnh này đến chốt quan trọng mà m vãn cố đánh thôi. Còn m đánh m15 mà nhìn khung D m nghĩ sẽ khó để đánh giá giá có tiếp tục tăng hay không. Điểm nhỏ nhỏ D là cả đoạn dài m15 rồi.

2 Lượt thích


Nếu giá phá qua điểm trên rõ ràng thì sẽ đi tiếp tới đỉnh tiếp thôi, nhưng không phá nên toang
Vì khung D đoạn trên là râu nhỏ thôi, nhưng ở m15 là đoạn dài rồi

1 Lượt thích

Đúng là giá chạm lần 1 KLQT mà không phá được đỉnh cũ thì không nên vào lần 2. Ngày xưa mình cũng cố chấp mình đúng nên khi giá về lần 2 vẫn vào và bị SL nhiều nên mới bảo ae nó quay về lần 2 thì mình sẽ không vào nữa là vì vậy.

Nhưng đúng là kinh nghiệm của mình tự trải nghiệm thì nhớ mới sâu và lâu chứ đọc qua người khác thường nhanh quên.

7 Lượt thích

ngày trc e cũng vậy! cố chấp quá bị SL rất nhiều! hno e xem lại video a nói mấy lần nếu nó k phá đc đỉnh tiếp tục đi lên khi nó vòng về vào lại rất nguy hiểm! lên e thà bỏ qua còn hơn cố vào xong cầu nguyện…! :frowning:

3 Lượt thích

Anh em thanh nghệ tĩnh đây rồi.

1 Lượt thích

chuyển sang chốt lãi 50% không dời sl thôi bác ơi

1 Lượt thích

m cũng đang tính vậy, để vào lệnh rồi so sánh xem (1 lệnh demo 1 lênh thật rồi so sánh)

răng biết hay vậy hề