Phá vỡ giả, phá vỡ thật còn cần không anh medio?

Như tiêu đề em đã xem lại khóa học thì không thấy a xác định cttt dựa vào phá vỡ giả hay thật nữa? A cho em hỏi theo cập nhật mới là không cần xét nữa phải ko ạ?

2 Lượt thích

Bác nào biết trả lời giúp e với ạ. E tẩu hỏa nhập ma r

1 Lượt thích

Cụ thể là chỗ nào b phải đưa hình ảnh cụ thể mn mới biết.vì chưa biết b chỉ theo cttt cũ hay áp dụng cả ob?cttt thì vẫn cần phá vỡ thật giả.còn nếu áp dụng ob để xác định điểm đảo chiều xh thì chỉ cần phá là phá

2 Lượt thích

Xác định KLQT thì vẫn dùng phá vỡ thật giả, còn phá vùng đảo chiều xu hướng thì chớm râu cũng là phá, không có thật giả

2 Lượt thích

Có mà bạn. Mình cũng nói trong khóa học là để tạo thành KLQT thì giá phá đi xa khỏi đỉnh đáy cũ (Phá thật cũng như quy tắc của mình trong đó). Bạn xem thật chậm thôi nhé. Ngắn gọn thì nó như này

Còn cái OB chưa sử dụng mình dùng thực ra nó chỉ có đúng như này thôi.

Nếu mạnh như vậy thì giá có thể về KLQT rồi tăng tiếp hoặc chỉ về đỉnh cũ rồi tăng tiếp. Chung quy lại là nó về khoảng từ KLQT đến đỉnh cũ và nó không có stophunt.

1 Lượt thích

Cảm ơn a. Tại em xem nhanh quá. Quả thực a rất có tâm và trách nhiệm