Phá thật hay phá giả

EUR CHF 30/8/21 khung H4 phá này là phá thật hay giả ạ


Bạn ơi :mask: :mask:

xáo bài đi bác k lại bị khoá giờ

Vi phạm quy tắc Hội Quán lần 1: Hỏi về đồ thị đang chạy - Khóa bình luận 7 ngày