OB và mối liên quan đến Keylevel quan trọng

Chào mn! mình là thành viên mới. Mình khó hiểu thế này. Chỉ cần nó là OB chưa sữ dụng (có thể 1 cây nến hoặc 1 cây nến không đẹp) thì sẽ khẳng định nó là Keylevel quan trọng - Vùng đảo chiều xu hướng. Và hễ nó phá qua là xác nhận đảo chiều hay sao ạ. Mình thực sự chưa hiểu lắm về dùng OB để xác thực CTTT. Mong được sự giúp đỡ từ các bạn.

1 Lượt thích

Kiến thức anh Medio tổng hợp lại có rất nhiều bài nói chi tiết cho vấn đề này, bạn chịu khó đọc kỹ, mọi người giải thích cho bạn không thể chi tiết bằng bài viết của anh Medio được. Bạn đọc bài CTTT và OB 7 để học cách xác định OB cho chính xác, và đọc bài CTTT và OB 8 nếu nâng cao thì bài 6 để hiểu cho chi tiết nhé.

1 Lượt thích