OB này đã sử dụng hay csd?Hi mọi người,
Như hình ở trên, khung M5 thì CSD, M3 kiểm tra lại cũng CSD, còn M2 M1 thì đã sử dụng. Trong trường hợp này mình không hiểu sẽ xác định ntn nhỉ?

1 Lượt thích

Theo nguyên tắc Medio chia sẻ thì Medio dùng khung M2 xác nhận cho M5, nếu ở M5 CSD mà M2 đã SD thì đó là OB đã SD.

Nếu bạn backtest thấy M1 hoặc M3 mới là xác nhận cho M5 thì bạn cứ trade theo nguyên tắc của bạn, nhưng nhìn chung thì nếu khung lớn CSD mà khung nhỏ (Tùy kinh nghiệm backtest của bạn mà chọn khung nhỏ cho phù hợp) đã SD thì OB đó là OB đã SD.

5 Lượt thích

OB là gì thì a Trung nói rõ quá rồi, còn đã sử dụng hay chưa thì phải lắp ghép, suy luận từ các bài a Trung viết sẽ ra thôi. Cái đã sử dụng mọi người đang nghĩ khác cái của mình đang hiểu nhiều lắm :smiley:

ob csd m5

  • Thì đầu tiên M5 phải là csd đã
  • Sau đó xuống khung nhỏ - thường thì mình xuống m2 kiểm tra nếu csd thì là csd
1 Lượt thích